Zakończone inwestycje

Pragniemy przedstawić Państwu zrealizowane zadania inwestycyjne.

Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic

W 2022r. firma jako lider konsorcjum zrealizowała roboty budowlano montażowe polegające na budowie sieci wodociągowej z rur PE w zakresie średnic Ø40 – Ø160 mm o łącznej długości 3 856,51 m , wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych – 5 681,60 m2. Wykonana została również kanalizacja sanitarna grawitacyjna o łącznej długości 5 429,50 m z rur PVC, kanalizacja tłoczna o łącznej długości 963,09 m z rur PE, przepompownia ścieków wraz z komorą wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych – 10 235,80 m2

Żelazny Szlak Rowerowy w Jastrzębiu-Zdroju

W 2020r. firma zrealizowała zamówienie na wykonanie ścieżek rowerowych  w Jastrzębiu-Zdroju w ramach projektu Rowerem po żelaznym szlaku – etap III/D oraz etap III/A. W zakres inwestycji wchodziło między innymi: ułożenie drenażu z rur PVC-U o średnicy Ø150 i Ø180, remont płyty wiaduktu żelbetowego oraz wykonanie nawierzchni

Przebudowa Placu Wolności w Czechowicach-Dziedzicach

W 2017r. firma zrealizowała zamówienie, w którego zakres wchodziło wykonanie nawierzchni z płyt betonowych i kostki betonowej, fontanny tzw. „mokrego chodnika”, odwodnienia liniowego wód opadowych wraz z przyłączeniem do sieci kanalizacji oraz wykonanie instalacji elektrycznej 

Budowa kanalizacji na ul. Saneczkowej oraz Matecznik w Bielsku-Białej - Etap I

W 2018r. firma wykonała zadanie inwestycyjne obejmujące wykonanie kanalizacji deszczowej Ø200 o łącznej długości 42mb, Ø250 mm o łącznej długości 58,30 mb oraz Ø315mm o łącznej długości 143,15 mb wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych – 1149 m2

Przebudowa fragmentu ul. 1 Maja w Wiśle

w 2017r. firma  wykonała zadanie inwestycyjne obejmujące przebudowę ciągu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej wraz z wykonaniem podbudowy o pow. 2 448,19 mw ul. 1 Maja, sieci gazowej wraz z przyłączami o dł. 135m oraz budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej o dł. 81m elektroenergetycznej

Budowa parkingu dla samochodów osobowych na ul.Nadrzecznej w Ustroniu

w 2017r. firma wykonała zadanie inwestycyjne  obejmujące wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 1 552,30, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych. Została wykonana również kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø250-315mm o długości 119,60 m.

Referencje oraz poświadczenia na większość wykonanych przez firmę inwestycji