Referencje

Współpraca z firmą przebiega dobrze. Roboty wykonywane są z należytą starannością i terminowo. Dobrze oceniamy jakość i fachowość firmy. Rekomendujemy firmę AKRO jako fachowego, terminowego i rzetelnego wykonawcę robót. ”

mgr inż. Stanisław Żądło Naczelny Inżynier i z-ca Dyrektora Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK STASZIC

Firma realizuje roboty z całkowitym zabezpieczeniem materiałowo-sprzętowym, zgodnie z najnowszymi technologiami przez wykwalifikowanych pracowników z zastosowaniem profesjonalnego sprzętu do realizacji tych prac. Stwierdzamy, iż roboty wykonywane przez firmę AKRO spełniają oczekiwania kopalni zarówno co do jakości jak i terminowości ich realizacji. ”

mgr inż. Edward Gil Z-ca Dyrektora ds. Technicznych Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK Mysłowice-Wesoła

Spółdzielnia nasza jest bardzo zadowolona z terminowości, solidności i jakości wykonywanych usług, oraz z postawy , zdyscyplinowania i zaangażowania pracowników. ”

Andrzej Bryndza Kierownik Działu Administracji i Inwestycji Miejska Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

Firma przejawia duże zaangażowanie w wykonawstwie robót, co w pełni potwierdza ich fachowość i terminowość. ”

mgr inż. Bogdan Tybel Kierownik ds. Umów i Zakupów Nadwiślańska Spółka Energetyczna

Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością i dokładnością, a właściciele firmy wykazali się dobrą organizacją pracy, znajomością przepisów BHP oraz skutecznym nadzorem technicznym .Roboty zostały wykonane w terminach umownych i bez zastrzeżeń, dlatego też jest godna polecenia. ”

Edward Motyka Zarządca Nieruchomości Biuro Obsługi Nieruchomości

Prace wykonywane są solidnie, terminowo i zgodnie ze sztuką budowlaną, a sprawna organizacja realizowanych robót powoduje minimalną uciążliwość dla mieszkańców budynków. ”

Czesława Sidor prezes Administracja Mieszkań Silesia

Usługi wykonywane są solidnie i terminowo. Nie wnosi się zastrzeżeń do jakości wykonywanych prac. ”

Wojciech Szczypka Dyrektor Techniczny Lotos Parafiny

Prace wykonywane były solidnie i terminowo, dobrej jakości. Pracownicy wykazywali duże zaangażowanie i wysoką dyspozycyjność. ”

Waldemar Ryło Kierownik wydziału remontu instalacji Energetycznych Alstom

Firma przejawia duże zaangażowanie w wykonawstwie robót, co w pełni potwierdza ich fachowość i terminowość. ”

Eugeniusz Wałach Zas. dyrektora d/s Ekonomiczno-finansowych KWK Wesoła

Zakład nasz jest zadowolony z solidności, terminowości i jakości wykonywanych usług, oraz z zaangażowania i zdyscyplinowania pracowników PUH AKRO. ”

inż. Jacek Orzeł Kierownik utrzymania ruchu Metalplast-Bielsko S.A.

Roboty wykonywane w zamieszkałych budynkach Spółdzielni. Przeprowadzono je w sposób mało uciążliwy zarówno dla mieszkańców jak i zamawiającego. Realizacja przebiegała terminowo, poprawenie jakościowo i technicznie. ”

mgr. inż. Jan Góralczyk Kierownik działu technicznego Powrzechna Spółdzielnia Mieszkaniiowa w Chrzanowie

Zakład nasz jest zadowolony z solidności, terminowości oraz jakości świadczonych usług. ”

Piotr Mandera p.o. z-cy dyrektora d/s technicznych Zakład wodociągów i kanalizacji Racibórz

Prace firma wykonuje terminowo, solidnie, z pełną fachowością, z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu. ”

mgr. Henryk Reczyński Prezes Zarządu Powrzechna Spółdzielnia Spożywców Oświęcim

Zadźwoń!

(0-32) 214 58 81
tel. kom. 0-604 264 312