Czyszczenie kanalizacji

Firma PUH AKRO zajmuje się czyszczeniem kanalizacji, udrażnianiem kanałów, czyszczeniem szamb i osadników.

Oferujemy również oczyszczalnie ścieków biologiczne

Nasze usługi wykonujemy w Bielsku, Tychach, Czechowicach, Zabrzegu, Pszczynie, Goczałkowicach.

 • Czyszczenie zewnętrznych sieci kanalizacyjnych – w tym wycinanie korzeni
 • Czyszczenia i udrażniania wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych
 • Czyszczenia szamb, zbiorników, osadników w tym piaskowników, separatorów w tym tłuszczy i substancji ropopochodnych, studni rewizyjnych i chłonnych, wpustów ulicznych, podwórzowych, piwnicznych oraz przykanalików, odwodnień liniowych
 • Czyszczenia i udrażniania rur spustowych deszczowych
 • Wywóz osadów
 • Inspekcja kanałów kamerą video
 • kanalizacja,
 • czyszczenie kanalizacji
 • czyszczenie kanałów
 • udrażnianie kanałów
 • udrażniania kanalizacji
 • czyszczenie szamb
 • oczyszczanie szamb
 • czyszczenie zbiorników
 • czyszczenie osadników
 • oczyszczalnie ścieków
 • oczyszczalnie biologiczne
 • Naprawy uszkodzonych rurociągów (załamania rur)
 • Sieci: sanitarne, deszczowe, ogólnospławne, drenażowe ( różnego rodzaju materiałów: PVC, Betonowe, kamionkowe i z innych tworzyw sztucznych)
 • Budowa, modernizacje, remonty i konserwacje sieci zewnętrznych oraz wewnętrznych wraz z instalacją domową
 • Przyłącza kanalizacyjne
 • Odwodnienia liniowe wraz z całą towarzyszącą im infrastrukturą
 • Kompleksowe wykonawstwo przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Budowa i remonty instalacji kanalizacyjnych (domowych i przemysłowych)
 • Roboty naprawcze (m.in. jak wymiana i regulacje włazów na studniach, wpustach ulicznych, etc.

Czyszczenie kanalizacji szamb. Oczyszczalnie ścieków Bielsko, Czechowice, Tychy

Oczyszczanie kanalizacji, kanałów, szamb. Czyszczenie zbiorników, osadników. Oczyszczalnie biologiczne. Bielsko, Czechowice, Pszczyna, Zabrzeg, Tychy