Aktualne inwestycje

Poniżej przedstawione są prowadzone przez naszą firmę inwestycje w poszczególnych miastach

01

USTROŃ

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniec w Ustroniu

02

BIELSKO-BIAŁA

Modernizacja oraz utrzymanie drożności i właściwego stanu technicznego urządzeń odwadniających

03

WILAMOWICE

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Podlesie, Leśnej, Oświęcimskiej, Sosnowej w Dankowicach

04

BIELSKO-BIAŁA

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Podgórnej, Szczygłów, Czyżyków i Czajek w Bielsku-Białej

05

TYCHY

Konserwacja oraz utrzymywanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Miasta Tychy w roku 2022

06

BIELSKO-BIAŁA

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie ulicy Wspólnej i Drewnianej w Bielsku-Białej

07

SZCZYRK

Przebudowa odcinków dróg gminnych ul.Olimpijskiej, ul.Skalistej i ul.Kolorowej w Szczyrku

08

PORĄBKA

Budowa wodociągu z przyłączami w Przysiółku Wielka Puszcza w Porąbce