Historia firmy Akro

P.U.H. AKRO powstało w styczniu 1996 roku, po rozpadzie Rolniczej Spółdzielni w Męcinie Wielkiej zatrudniając dwie osoby. Właścicielem został i jest po dziś dzień Bogusław Majdak. Na starcie dysponując skromnym sprzętem, lecz ogromnym doświadczeniem pracowników zajmował się utrzymaniem kanalizacji na obiektach: Metalplast Bielsko-Biała, KWK Wesoła oraz Hucie Kościuszko w Chorzowie.

W roku 1997 firma rozwinęła się usuwając skutki powodzi w Raciborzu, zatrudniając dodatkowo dwie osoby. Dzięki temu uzyskała nowe doświadczenia i nawiązała nowe kontakty, podpisując umowy z: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu oraz Firmą Alston Kontal z Chorzowa.

Przedsiębiorstwo odnosząc sukcesy w 1998 roku zakupiło nowy sprzęt do czyszczenia kanalizacji (urządzenie do czyszczenia i wycinania korzeni w kanalizacji Rak System oraz urządzenie wysokociśnieniowe Wuko SC 12O), Zdobywając nowych klientów : Powszechną Spółdzielnie Mieszkaniową w Chrzanowie i Powszechną Spółdzielnie Spożywców w Oświęcimiu.

Po zakupie w roku 1999 samochodu asenizacyjnego STAR 4500 litrów i w 2000 roku samo-chodu asenizacyjnego LIAZ 9000 litrów Firma rozpoczęła obsługiwanie osób prywatnych odpompowując osadniki bezodpływowe wraz z transportem na oczyszczalnie ścieków w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej.

W kolejnych latach Przedsiębiorstwo nawiązywało współprace z nowymi podmiotami takimi jak: Nadwiślańska Spółka Energetyczna w Bieruniu, Katowicki Holding Węglowy, w którego skład wchodzą Kopalnie Węgla Kamiennego: KWK MURCKI, KWK MYSŁOWICE-WESOŁA, KWK STASZIC, KWK WUJEK, Miejska Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Bielsku-Białej, Administracja Mieszkań Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.

Kupiono samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji i transportu nieczystości Mercedes 1824 o pojemności 2000 litrów (woda) i 8000 litrów (nieczystości) oraz samochód samowyładowczy Mercedes 814. Zaczęto wtedy prace na terenie Czechowickiego LOTOS-u czyszcząc zbiorniki po parafinie.

Rok 2003 przyniósł zmiany w firmie, które zaowocowały wynajęciem kompleksu budynków socjalnych, magazynowych oraz garażowych.

Następny rok zaowocował w nowe pomysły, gdyż Firma postanowiła powiększyć swój za-kres usług proponując projektowanie, aranżacje, wykonawstwo oraz fachowe doradztwo w branży brukarskiej i ogrodniczej. Również w tym roku Akro zatrudniło kolejnych pracowników.

Prężny rozwój przedsiębiorstwa oraz chęć podnoszenia kalifikacji pracowników przyczynił się do zdobycia nowych umiejętności w zakresie izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych.

W 2007 roku podjęliśmy współprace długoterminową z Administracją Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach dotyczącą pompowania odcieków ze studni zlewni na nieczynnym składowisku odpadów, jak również pompowania nieczystości płynnych i czyszczenia kanalizacji w budynkach komunalnych

Rok 2008 pozwolił na kolejne inwestycje, gdyż wymieniliśmy dotychczasowy samochód specjalistyczny na nowszy o lepszych parametrach i wydajności (Mercedes 2524, 2000 litrów -woda i 10000 litrów - nieczystości). Dzięki temu mogliśmy podjąć nowe wyzwania, startując w kolejnych przetargach gdzie udało się nam podpisać umowę z Zarządcą Nieruchomości Edbud F.U.B. Edward Moryto z Czechowic-Dziedzic.

Rok później doczekaliśmy się własnego zaplecza gospodarczego o powierzchni ponad 800m2, gdzie magazynujemy niezbędny sprzęt do wykonywanych usług i organizujemy czas pracy.

Obecnie, P.U.H. AKRO zatrudnia wyspecjalizowanych pracowników, których wspomaga wysokiej klasy sprzęt i ciągłe szkolenia kadry. Aktualnie park maszynowy został wzbogacony o wysokiej klasy koparko-ładowarkę JCB 3CX z 2010R

Zadźwoń!

(0-32) 214 58 81
tel. kom. 0-604 264 312

Puhakro - kanalizacja, brukarstwo, ogrody, rozbiórki

Oczyszczanie kanalizacji, brukarstwo, projektowanie ogrodów, rozbiórki na terenie Bielska, Czechowic, Pszczyny, Tychów, Zabrzegu, Goczałkowic

Zobacz słowa związane ze stroną

Bielsko ,Tychy, Czechowice, Pszczyna, Goczałkowice, Zabrzeg