Czyszczczenie kanalizacji

Firma PUH AKRO zajmuje się czyszczeniem kanalizacji, udrażnianiem kanałów, czyszczniem szamb i osadników.

Oferujemy również oczyszczalnie ścieków biologiczne

Nasze usługi wykonujemy w Bielsku, Tychach, Czechowicach, Zabrzegu, Pszczynie, Goczałkowicach.

 • Czyszczenie zewnętrznych sieci kanalizacyjnych - w tym wycinanie korzeni
 • Czyszczenia i udrażniania wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych
 • Czyszczenia szamb, zbiorników, osadników w tym piaskowników, separatorów w tym tłuszczy i substancji ropopochodnych, studni rewizyjnych i chłonnych, wpustów ulicznych, podwórzowych, piwnicznych oraz przykanalików, odwodnień liniowych
 • Czyszczenia i udrażniania rur spustowych deszczowych
 • Wywóz osadów
 • Inspekcja kanałów kamerą video
 • kanalizacja,
 • czyszczenie kanalizacji
 • czyszczenie kanałów
 • udrażnianie kanałów
 • udrażniania kanalizacji
 • czyszczenie szamb
 • oczyszczanie szamb
 • czyszczenie zbiorników
 • czyszczenie osadników
 • oczyszczalnie ścieków
 • oczyszczalnie biologiczne
 • Naprawy uszkodzonych rurociągów (załamania rur)
 • Sieci: sanitarne, deszczowe, ogólnospławne, drenażowe ( różnego rodzaju materiałów: PVC, Betonowe, kamionkowe i z innych tworzyw sztucznych)
 • Budowa, modernizacje, remonty i konserwacje sieci zewnętrznych oraz wewnętrznych wraz z instalacją domową
 • Przyłącza kanalizacyjne
 • Odwodnienia liniowe wraz z całą towarzyszącą im infrastrukturą
 • Kompleksowe wykonawstwo przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Budowa i remonty instalacji kanalizacyjnych (domowych i przemysłowych)
 • Roboty naprawcze (m.in. jak wymiana i regulacje włazów na studniach, wpustach ulicznych, etc.

Zadźwoń!

(0-32) 214 58 81
tel. kom. 0-604 264 312

Oczyszczanie kanalizacji, kanałów, szamb. Czyszczenie zbiorników, osadników. Oczyszczalnie biologiczne. Bielsko, Czechowice, Pszczyna, Zabrzeg, Tychy

Akro wykonuje profesjonalne usługi związane z kanalizacją, oczyszczaniem ścieków, oczyszczaniem szamb, kanałów. Usługi Bielsku ,Tychach, Czechowicach, Pszczynie, Goczałkowicach, Zabrzegu

Zobacz słowa związane ze stroną

kanalizacja bielsko, czyszczenie kanalizacji i kanałów bielsko, czyszczenie kanałów bielsko, udrażnianie kanałów i kanalizacji bielsko, czyszczenie i oczyszczanie szamb bielsko, czyszczenie zbiorników i osadników bielsko, biologiczne oczyszczalnie ścieków bielsko, kanalizacja Czechowice, czyszczenie kanalizacji i kanałów Czechowice, czyszczenie kanałów Czechowice, udrażnianie kanałów i kanalizacji Czechowice, czyszczenie i oczyszczanie szamb Czechowice, czyszczenie zbiorników i osadników Czechowice,biologiczne oczyszczalnie ścieków Czechowice,kanalizacja Tychy, czyszczenie kanalizacji i kanałów Tychy, czyszczenie kanałów Tychy, udrażnianie kanałów i kanalizacji Tychy, czyszczenie i oczyszczanie szamb Tychy, czyszczenie zbiorników i osadników Tychy, biologiczne oczyszczalnie ścieków Tychy, kanalizacja Pszczyna, czyszczenie kanalizacji i kanałów Pszczyna, czyszczenie kanałów Pszczyna, udrażnianie kanałów i kanalizacji Pszczyna, czyszczenie i oczyszczanie szamb Pszczyna, czyszczenie zbiorników i osadników Pszczyna, biologiczne oczyszczalnie ścieków Pszczyna, kanalizacja Goczałkowice, czyszczenie kanalizacji i kanałów Goczałkowice, czyszczenie kanałów Goczałkowice, udrażnianie kanałów i kanalizacji Goczałkowice, czyszczenie i oczyszczanie szamb Goczałkowice, czyszczenie zbiorników i osadników Goczałkowice, biologiczne oczyszczalnie ścieków Goczałkowice, Zabrzeg